Renovace je ucelený soubor činností, jehož cílem je opětovné plnohodnotné využití vypotřebované tonerové kazety. Systém renovace tonerových kazet byl zaveden nejprve ve Spojených státek, odkud se postupně rozšířil nejprve do západní Evropy a poté i do ostatních evropských států. V USA se vrátí zpět do oběhu cca 60% kazet (v některých státech dokonce platí zákony, že státní správa dává přednost renovovaným kazetám před originálními a státní instituce nesmějí nakupovat laserové tiskárny, ve kterých s používají jednorázové kazety). V Evropě se nyní renovuje jen asi 40% vypotřebovaných kazet avšak situace se postupně mění k lepšímu. Zákazníci zjišťují, že současnou moderní technologií není problém renovované kazety produkovat prakticky ve stejné kvalitě jako kazety originální.

Uvažujete-li zda koupit novou tonerovou kazetu nebo zvolit renovaci kazety stávající, zamyslete se nad třemi důvody které mluví pro renovaci:

Finance
Vzhledem k tomu, že u tonerových kazet je možno vyměnit prakticky všechny díly které přímo ovlivňují její funkčnost, je životnost kazety omezena prakticky je životností plastového pouzdra. V praxi to znamená že při odborném postupu lze kazetu renovovat takřka neomezeně. Úspora nákladů se pochopitelně liší dle typu kazety ale je opravdu nezanedbatelná – pohybuje se mezi 40-70% nákladů originální kazety. Odpověď je zcela prostá, renovací přispějete nemalou měrou k ochraně životního prostředí. Další, hmatatelnější výhodou je nezanedbatelná úspora 40%-70% finančních prostředků oproti originálním kazetám.

Ekologie
Ročně se ve světě spotřebuje přibližně 30 miliónů tonerových kazet. Tyto plastové kazety by skončily na skládkách jako mimořádně nepříjemný kus odpadu, odolávající přirozenému rozpadu desítky či stovky let. Tento potencionální odpad je však možné pomocí renovace využít a chránit tak životní prostředí. Technologie renovace je navíc prakticky bezodpadová a tudíž k přírodě šetrná.

Odpady
Renovací tonerových kazet zároveň efektivně nakládáte s odpady ve smyslu zákona 185/2001 Sb., o odpadech a 477/2001 Sb., o obalech.